6 thg 7, 2016

Số: 1772/TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 1772/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng.
Hà Nội, ngày  28  tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh


Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2998/CT-PC ngày 07/4/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn số: 2731/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 2731/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN
Hà Nội, ngày  20  tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 635/CT-TTHT ngày 16/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc ghi nhận chi phí đối với hóa đơn lập không đúng thời điểm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

28 thg 3, 2016

Tinh huống thực tế sau khóa đào tạo kế toán tại số 1 hoàng đạo thúy

Tinh huống thực tế sau khóa đào tạo kế toán tại số 1 hoàng đạo thúy
2/ các TCTD có thực hiện giao dịch reuter, đầu mối là NHNN. Các TCTD ký HĐ đăng ký sử dụng dịch vụ với NHNN. NHNN ký Hợp đồng trực tiếp với đối tác nước ngoài và hàng tháng phân bổ phí cho các TCTD và các TCTD nộp cho NHNN. Tuy nhiên phần thuế nhà thầu thì NHNN lại yêu cầu các TCTD tự kê khai và tự nộp => như vậy có đúng không ạ?

Câu hỏi sau khóa Học thực hành kế toán: Quy định đối với việc sử dụng nhà công vụ tại các TCTĐ

Câu hỏi sau khóa Học thực hành kế toán. Quy định đối với việc sử dụng nhà công vụ tại các TCTD như thế nào? Vì theo cục thuế Quảng Ngãi thì chỉ có các đơn vị hành chính sự nghiệp của NN mới được thanh toán nhà công vụ, PVCB là đơn vị kinh doanh nên không được phép ghi nhận vào chi phí được trừ thuế TNDN, đề nghị loại ra khỏi chi phí tính thuế TNDN => như vậy đúng hay sai ? trường hợp nào thì TCTD được phép sử dụng nhà công vụ và được coi là chi phí hợp lệ và được trừ khi tính thuế TNDN? và có bị nộp thuế TNCN đối với người sử dụng nhà công vụ hay không?

Công văn Số: 5690/TCT-KK V/v: hoàn thuế đối với dự án đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 5690/TCT-KK
V/v: hoàn thuế đối với dự án đầu tư.
Hà Nội, ngày  31  tháng 12  năm 2015

Kính gửi:
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Công ty CP Quốc tế Phong Phú.

Trả lời công văn số 001/PPJ-TCKT ngày 03/12/2015 của Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (địa chỉ: Lô M, đường số 3, KCN Hoà Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đề nghị giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho dự án đầu tư mới tại Chi nhánh thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: