22 thg 1, 2015

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán thực tế. Em đang gặp rắc rối về trường hợp của hoá đơn đầu ra, mong censtaf xem giúp

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán thực tế . Em đang gặp rắc rối về trường hợp của hoá đơn đầu ra, mong censtaf xem giúp.
Tháng trước bên em có xuất một hoá đơn GTGT cho khách hàng (NPP) vào cuối tháng. Bên em đã tiến hành khai thuế đầu ra cho hoá đơn này. Tuy nhiên chưa kịp giao hàng và hoá đơn cho NPP thì biết được thông tin NPP này đang có vấn đề về thanh toán kế toán (đang trên đà phá sản), do vậy bên em đã không tiến hành giao hàng và hoá đơn.
Vậy bây giờ bên em phải xử lý như thế nào với trường hợp này:
- Hoá đơn đầu ra bên bán đã khai thuế
- Hàng hoá và hoá đơn GTGT chưa giao cho bên mua.
Trường hợp của bên em có văn bản nào hướng dẫn cụ thể không
Qua thư chị gửi, ban tư vấn đào tạo kế toán thực tế CENSTAF có ý kiến trao đổi như sau:

Theo khoản 1 và 2 điều 18 TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của BTC qui định v/v xử lý đối với hóa đơn đã lập:

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Vậy căn cứ vào cơ sở pháp lý trên mà cty chị có xuất hóa đơn GTGT nhưng chưa giao hàng và chưa giao hóa đơn cho người mua (hóa đơn vẫn ở cuống) chưa xé ra và chắc chắn hai bên không có quan hệ mua bán hàng nữa thì cty chị có thể áp dụng khoản 1 điều 18 TT 153 để gạch chéo hóa đơn.

Nếu đã giao cho khách hàng hóa đơn nhưng chưa giao hàng thì áp dụng khoản 2 điều 18 TT 153 để lập Biên bản thu hồi hóa đơn.

2/ Cty chị và cty khách hàng đã kê khai thuế GTGT đầu ra và đầu vào cho hóa đơn đã xuất thì phải khai giảm doanh số, thuế GTGT đầu ra và có giải thích theo qui định của TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BTC.

Ban Tư vấn đào tạo kế toán thực tế CENSTAF GROUP

Không có nhận xét nào: